Wizyta Roberta Madelina, dyrektora DG INFSO Komisji Europejskiej, w związku z obecną działalnością INFSO roamingRoaming
Zgodnie z obecnym rozporządzeniem Komisja musiała przeprowadzić przegląd rynku. Udało się przygotować podejście hybrydowe z elementami strukturalnymi, by użytkownicy mogli porównywać ceny usługodawców. W dalszym ciągu trzeba kontrolować ceny limitów roamingu.  Trzeba również ułatwić dostęp do NFO (operatorzy wirtualni) oraz ograniczać ceny do roku 2016. W 2015 r. proponuje się przeprowadzić przegląd rynku. Ograniczenia w cenach hurtowych nie przełożyły się na ceny detaliczne. Proponuje się ograniczyć do 90 eurocentów.

Paul Rubig
Ceny 1 MB wynoszą średnio 1 EURO (cena dla klienta). W różnych państwach są różne ceny, wielokrotnie zdarza się, że ceny są wiele większe niż w innych państwach. Dlaczego proponuje się czekać do roku 2015 r.?

Audy Jean Pierre
Czy uwzględnione zostało przesłanie PE w sprawie uproszczenia składania ofert? Priorytetowo powinno się traktować MiŚP. Roaming – chodzi o obniżkę ceny dla konsumentów. Czy można otrzymać zapewnienie, że obniżka ceny nie dotknie inwestycji w sieci (nowe technologie, zasięg, szybki internet pasmowy)?

Ransdorf Miroslav
Czy wzięto pod uwagę problem MiŚP przedsiębiorstw? Czy można zagwarantować MiŚP wejście na rynek?

Riera Madurell Teresa
Komisja powinna dokonać oceny terytorialności handlu elektronicznego. Warto również zwiększyć inwestycje wśród nowych technologii. UE powinna być podstawowym źródłem rozwoju tego rynku.

Reul Herbert
Im szybciej propozycja wejdzie w życie tym lepiej. Istnieje możliwość przyspieszenia wdrażania i kiedy może to się zdarzyć?

Komisja
Bezpieczeństwo tożsamości – zostanie przedstawione we wrześniu 2011 r. Potrzebne będzie rozwiązanie europejskie. Jest zgoda, że tożsamość elektroniczna i podpis jest ściśle związany ze sobą. Zagadnienia związane z handlem elektronicznym zostaną wyjaśnione jesienią 2011 r. Trzeba ocenić wiarygodność oceny terytorialności handlu elektronicznego. Nowe technologie – istnieją dwa obszary działań. Łatwiej jest mówić o wyzwaniach, ale można to zrobić dopiero wtedy, kiedy Europa będzie w centrum tych badań. Roaming – ograniczenie cen i rozszerzenie danych, może się pojawić dopiero wtedy, kiedy inwestorzy zakończą prace. Inwestycje – jest potencjał, żeby użytkownicy mogli podejmować decyzje o użytkowaniu. Rynek musi być bardziej ekscytujący. SMS w roamingu – termin i możliwość jego otrzymywania. Trzeba jak najszybciej wyjaśnić problem opóźnień w otrzymywaniu sms w roamingu.