Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii - opinia eksepertów roamingEksperci komisji (przedstawiciele firm telekomunikacyjnych): Roaminig danych jest dość kosztowny. Wszyscy operatorzy wiedzą, że trzeba zmniejszać koszty roamingu. Obecnie koszty roamingu spadają w tempie 50% rocznie. Tak działa konkurencja. Większość klientów mających smartfony wyłącza je wyjeżdżając za granicę i nie korzysta z nich. Obniżenie ceny nie skutkuje większym korzystanie z tych usług przez klientów. Zmiana sytuacji jest stopniowa. Rynek powinien mieć szansę dostosowania się. Cena za przesył danych zależy od typu usługi. Operatorzy mają różne pomysły mające zachęcić klientów do usług roamingowych tj. 40 dni roamingu za darmo czy roaming 1 € za dzień bez limitu. Musimy stworzyć wytyczne. To od operatorów zależy czy przyjmą strukturalne rozwiązanie dot. cen „prawie krajowych”. Roaming ma zawsze wyższe koszty niż połączenia krajowe. Ceny roamingu wynikają z czysto biznesowych rozwiązań. Klienci wolą tańsze połączenia lokalne i droższy roaming.  Koszty technologii rosną. Nowy model biznesowy powinien brać pod uwagę cenę, jaką powinien płacić za dane usługi konsument. Należy się zastanowić nad opłatami za dostęp do sieci w danym rejonie geograficznym. Opłata ta mogłaby wynosić 1 € za dzień i być jednolita na obszarze całej UE.  Dyrektywy Roaming 1 i Roaming 2 mówiły o deregulacji cen i miały wspierać rozwijanie biznesu. Roaming 3 jest nieco inny. Musimy się zastanowić, co jest naszym celem: większa konkurencyjność czy górne pułapy dla roamingu. Trzeba dać czas operatorom na dostosowanie ich modelu biznesowego do nowej sytuacji.  Trzeba stworzyć warunki do wzrostu konkurencyjności, a pomóc w tym może stworzenie odpowiednich różnic pomiędzy cenami hurtowymi i detalicznymi.  Można wspierać konkurencyjność przy niższych pułapach. Potrzebujemy odpowiednich rozwiązań dla biznesu, a nie tylko deklaracji.  Oceny kosztów ogólnych dokonane przez BEREC były bardzo ogólne. Jeśli koszty hurtowe zostaną znaczenie obniżone to firmy zaczną oferować taryfy paneuropejskie, w których cena roamingu jest podobna do cen na rynku lokalnych. Spadek cen musi być znaczący. Działania strategiczne to nie jedyny sposób wpływania na konkurencję.Niektórzy operatorzy próbują wprowadzać takie rozwiązania. Ceny roamingu są wysokie, bo operatorzy mogą sobie na takie ceny pozwolić gdyż nie czują wystarczającego nacisku ze strony UE. Konkurencyjność jest środkiem do celu, którym jest oferowanie konsumentom dobrych usług za dobrą cenę. Są tu dwa podejścia: obniżenie pułapów cenowych, albo zwiększenie konkurencyjności, a siły rynkowe zrobią, co do nich należy i ustalą niższe ceny. BEREC sądzi, że pułapy cenowe proponowane przez komisję nie chronią wystarczająco konsumenta. Problem Appla czy Googla jest tematem politycznym. Należy jednak pamiętać, że każde wejście na rynek nowego gracza przyczynia się do wzrostu konkurencyjności. Dobrym pomysłem jest by firmy, które dobrowolnie zaproponują taryfy zbliżone do taryf lokalnych powinny być wyłączone z obowiązku rozłączenia.

E. Korhola: Zauważalne jest zmniejszenie cen za usługi SMS. Ceny detaliczne są bardzo bliskie wyznaczonych pułapów. Taryfy te w roku 2015 powinny zbliżać się do zera. Musi być zapewniona równowaga pomiędzy cenami hurtowymi i detalicznymi. Technologie rozwijają się bardzo szybko. Pułapy cenowe będą kontynuowane do roku 2016. Bezpieczny pułap to 15 eurocentów. Należy skonsolidować przepisy ochrony konsumentów. Przejrzystość cen jest uregulowana, ale należy cały czas działać na rzecz jej poprawienia.

Przewodniczący Komisji IMCO M. Harbour: Trzeba zwiększać ochronę konsumenta. Ważne jest zaangażowanie BEREC. Wszyscy operatorzy krajowi musza być włączeni do tworzenia tej polityki. BEREC zbiera dane przekrojowe i istotne jest zapewnienie danych w tym obszarze. Konsument musi mieć możliwość zmiany i wybrania operatora i taka zamiana musi odbywać się szybko. Tak samo ze zmianą numerów telefonicznych. Nie może być w tej kwestii ograniczeń i szkodliwych skutków dla konsumenta. System pułapów cenowych jest konieczny. Należy stworzyć rzeczywistą konkurencję pomiędzy operatorami. Rozwiązanie musi być stałe, aby ustrzegło nas przed tworzeniem kolejnych rozporządzeń. Trzeba dać możliwość wejścia nowym podmiotom na rynek.