Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii cz.III roamingG. Hokmark: Roaming jest przestarzały, bo ciągle jesteśmy związani granicami. Ilość danych, które są przekazywane jest ogromna i wzrasta kilkukrotnie każdego roku. Nawet obniżenie o 50% pułapów cenowych może nie być wystarczające. Local brake-out jest bardzo dobrym pomysłem i długoterminowo rozwiąże kwestie rozmów głosowych i SMS. Największym problemem jest rozbicie lokalne.

H. Reul: Przemysł telekomunikacyjny zyskuje na znaczeniu i daje nowe miejsca pracy. Większą konkurencyjność wymuszą zmiany strukturalne. Wolność wyboru operatora doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności, a ograniczenie cen da skutek odwrotny.

J. Creutzmann: Popiera klauzulę brake-out. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie jednego (jednolitego) numeru kierunkowego dla wszystkich numerów UE. Zbyt niskie limity cen utrudnią wejście na rynek nowych „graczy”, co zaburzy konkurencję. Rozwiązanie local opt-out jest dobrym pomysłem.

P. Rubig: Nie powinniśmy ingerować w ustalanie cen. Trzeba ustalić granice nadużycia (oszustwa) na poziomie 500€. Ok. 100 mln Europejczyków przemieszcza się poza granice swojego kraju i nie powinni ponosić z tego powodu zawyżonych opłat.

Rada Europejska: Zrobimy wszystko by wspólnie osiągnąć cel przed wygaśnięciem poprzedniego rozporządzenia.

P.Rubig: Jestem za definicją granic nadużycia, a nie za regulacją cen.

Komisja: Nie należy przestrzegać limitów cenowych w oderwaniu od całości rozporządzenia. Nowe podmioty powinny mieć możliwość wejścia na rynek roamingu. Local brake-out czyli wejście do lokalnej sieci to ciekawe rozwiązanie w kontekście roamingu danych. Opt-out czyli limit wyłączeniowy powinien być obwarowany obostrzeniami gdyż dawanie możliwości ucieczki przed wyłączeniem utrudni wchodzenie na rynek nowych dostawców. Wytyczne zawarte w Instrumentach strukturalnych mogą zostać uzupełnione.