Przedstawienie propozycji Komisji dotyczącej roamingu roamingPrzedstawienie propozycji Komisji dotyczącej roamingu

Roaming to rynek opiewający w tej chwili na ok. 5mld euro, co stanowi 4% wszystkich dochodów operatorów ruchomych. Mając na uwadze obecne rozporządzenie, wymaga ono od KE przeglądu do końca czerwca 2011 roku. Konsultacje publiczne i ocena oddziaływania zostały przeprowadzone na przełomie 2010/2011. W świetle tych dokumentów na początku lipca wysunięto nowy wniosek. Operatorzy trzymają się przepisów dotyczących pułapów cenowych. Ceny spadły. Istniejące rozporządzenie przyniosło korzyści dla konsumenta. Podstawowe problemy nie zostały jednak rozwiązane. Niezbędne jest rozporządzenie, które pozytywnie wpłynęłoby na rozwój konkurencyjności. Dzięki ocenie oddziaływania, KE mogła się skupić na błędach. Proponowane przez Komisję środki strukturalne będą pozytywnie wpływać na popyt i podaż usług roamingowych. Należy zapewnić dostęp do alternatywnych operatorów. Ceny na poziomie hurtowym również powinny zostać uregulowane, co zwiększyłoby dodatkowo konkurencyjność operatorów alternatywnych.

Roaming

Roaming

Trzeba zagwarantować ciągłą i stałą ochronę konsumenta. Po roku 2016 środki strukturalne wzmocnią konkurencyjność i będzie można zaproponować paneuropejski roaming cenowy. Marże są zbyt wysokie, jeśli chodzi o przesył danych. Rozbieżność jest bardzo znaczna. Należy, więc zaproponować pewne pułapy cenowe, dopóki rozwiązania infrastrukturalne nie przyniosą zamierzonych skutków. Do roku 2014 cena przesyłu powinna wynosić 0,50 EUR za Mb