Prezentacja Komisji na temat aktów wykonawczych do rozporządzenia o roamingu (III) roamingKomisja Europejska: Wprowadzono zasadę oddzielnej sprzedaży usług roamingowych. Zaproponowano różne warianty rozwiązań. Najważniejszym założeniem jest przyjazność dla użytkownika. Rozwiązanie musi łączyć różne warianty oraz ułatwiać zarządzanie kosztami najlepsze dla usług hurtowych i detalicznych. Rozwój technologii postępuje i jeśli zajdzie potrzeba, trzeba będzie zmienić rozwiązanie. Potrzebna jest jasna sytuacja dla przemysłu. Należy się zastanowić jakie rozwiązania technologiczne trzeba wprowadzić. Operatorzy muszą ustalić i wprowadzić jednolite interfejsy techniczne. Pozostało mało czasu na wprowadzenie usług. Wszystkie technologie powinny być wdrożone do 01.07.2014 roku i od tego momentu dostępne dla użytkownika. System powinien działać sprawnie.

A. Niebler: Członkowie Komisji ITRE ufają BEREC i Komisji Europejskiej. Trzeba wprowadzić dla obywateli możliwość kupowania usług roamingowych, niezależnie od swoich rodzimych operatorów. Ceny są coraz bardziej przyjazne dla konsumentów, ale napływają skargi na dostawców roamingu, którzy nie wprowadzili rozporządzenia.

A. Andersdotter: Operatorzy sieci powinni mieć obowiązek dzielenia się siecią w wyjątkowych – kryzysowych sytuacjach. Dla konsumentów bardzo ważna jest odporność sieci na ataki i próby nieupoważnionego dostępu.

Komisja Europejska: Wybrane rozwiązania technologiczne będą dostępne w 2014 roku. Trwają rozmowy z operatorami o wdrożeniu wytycznych. Opracowane rozwiązania sprawdzają się. Nie zauważono większej ilość skarg na zbyt powolne wprowadzenie rozporządzenia. Ilość skarg spada. Sytuacja dot. wprowadzenia wymogów rozporządzenia jest monitorowana na bieżąco. Odporność sieci na ataki to jedno z najważniejszych kryteriów, którymi kieruje się Komisja. Niezmiernie ważna jest ochrona danych osobistych i poszanowania praw konsumentów.