Eksperci KE o roamingu cz. I roamingEksperci komisji (przedstawiciele firm telekomunikacyjnych):

Roaming  stara się przedstawić konkretne i trwałe rozwiązania. Popieramy projekt rozporządzenia. Przepływ danych jest bardzo szybki. Ceny stawek spadają. Do 2015 uważamy, że rynek będzie oferował takie same stawki jak te obowiązujące na rynku wewnętrznym. Nie jest ważne, jakie pułapy cenowe zostaną umieszczone w rozporządzeniu, bo to rynek sam takie ceny reguluje. Pułapy cenowe powinny przyciągnąć na rynek nowych klientów. Można wprowadzać uregulowania cenowe lub rozwiązania strukturalne. Większość przedsiębiorstw nie jest w stanie zarobić przy obecnych stawkach. Cena wdrożenia rozwiązań strukturalnych jest bardzo wysoka. Należy wspierać konkurencyjność na rynku. Strukturalne rozwiązania mogą zafunkcjonować jeśli zostaną właściwie przygotowane, ale trzeba przygotować stawki, które przyciągną inwestorów.  Wspieramy cele agendy cyfrowej. Strukturalne rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską, są złożone i skutecznie reagują na problem. Zasada „rozłączenia” jest bardzo skomplikowana dla klientów i dodatkowo pojawiłyby się problemy bezpieczeństwa oraz wymagały inwestycji 10 mln € w systemy informatyczne. Propozycja komisji byłaby bardziej uciążliwa dla małych operatorów niż dużych telekomów. Tylko duże grupy mogą rywalizować ze sobą. Komisja przeprowadziła analizę rynku. Przeanalizowano trzy rozwiązania: ograniczony dostęp do roamingu, pełny dostęp do wszystkich usług. Trzecie rozwiązania zostało odrzucone gdyż nie ogranicza się tylko do roamingu i zakłóca rynki wewnętrzne. Wprowadzono możliwość utworzenia operatorów paneuropejskich. Trzeba uważać, aby nie zakłócić rynku wewnętrznego i nie zmniejszyć konkurencyjności. Najlepszym podmiotem usług paneuropejskich mógłby być Google lub Apple. Te firmy mogłyby wejść na rynek europejski MVMO. Taryfy cenowe zależą od szerokości pasma. Obniżenie ceny za przesłanie 1 MB nie jest jeszcze wystarczającym rozwiązaniem i trzeba pozostawić margines zysku dla operatora. W ramach opłaty 95€ miesięcznie zapewniamy dostęp do lokalnych dostawców telekomunikacyjnych bez konieczności opłaty za roaming w 5 krajach Francja, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg oraz Holandia planujemy rozszerzenie oferty na Izrael i USA. Jest niezmiernie trudne rozszerzenie działalności o Niemcy czy Hiszpanię. Należy przeanalizować projekt i sprawdzić czy jest on dobrym rozwiązaniem. MVNO jest dobrym rozwiązaniem, ale potrzebuje wsparcia. Duzi dostawcy są zawsze dużymi konkurentami, mniejsi dostawcy mają większe doświadczenie na rynkach lokalnych. Zaproponowane rozwiązania są skomplikowane. Trzeba przyciągnąć klientów. Skuteczna konkurencja z MVNO będzie tylko wtedy, gdy stawki będą o 20% mniejsze. Dla mniejszych operatorów ta różnica wynosi nawet 30%. Trudno utrzymać konkurencyjność, jeśli pułapy stawek są obniżane. MVNO mogę zawierać porozumienia międzynarodowe w ramach roamingu i mają dzięki temu wpływ na rynek. Jeśli nastąpi przeregulowanie to firmy telekomunikacyjne nie będą w stanie zaproponować dobrych stawek klientom spoza UE i pieniądze będą wypływały poza UE.