Eksperci KE o roamingu cz. II roamingKomisarz N.Kroes ustaliła bardzo ambitne cele obniżenia stawek roamingowych do 2020. Mamy do czynienia z problemem na poziomie strukturalnym. Istnieją także problemy na poziomi roamingu krajowego. Dane powinny być przesyłane za rozsądną cenę i na tym polu można uzyskać nawet 40% oszczędności. Mniejsi operatorzy są ‘wypychani’ z rynku. Rynki nie są w stanie wspierać skutecznych rozwiązań w obszarze cen roamingu i potrzebne są w tej kwestii odpowiednie regulacje tj. jak odpowiednie ceny. Na rynku istnieją operatorzy oferujący przesył danych w cenie 1 do 4 eurocentów za 1 MB danych czyli 10 € za 1 GB, ale klienci nie zawsze wykorzystują te korzystne oferty. Trzeba szerzej spojrzeć na działania operatorów na rynku. Powinna być stworzona oferta paneuropejska detaliczna. W USA czterech głównych operatorów działa w ograniczeniach wynikających z umów. Trzeba zapewnić wysoki wskaźnik taryf detalicznych i udostępnić dostęp do rynku dla operatorów oferujących tego typu usługi. Należy zapewnić konkurencyjność w ramach działań strukturalnych tak, aby w przyszłości wycofać działania regulacyjne. Po roku 2016 można wycofać pułapy. Najlepsze będzie rozwiązanie jednolite. W przyszłości trzeba rozluźnić regulacje. Propozycja uregulowanie ma ogromne znaczenie. W aktualnym świecie przekazywanie danych zajmuje bardzo ważną pozycję. Roaming jest przykładem niewydolności rynku wspólnego. Konsumenci nie mają zaufania do usługi roamingu.Trzeba redukować podziały i przeszkody w działaniach transgranicznych. Pułapy cenowe nie są najlepszą propozycją i zniesienie pułapów może poprawić konkurencyjność. Obecna propozycja musi być oparta na podejściu technologicznym. Główne zasady to efektywność kosztów, przyjazne rozwiązania dla klientów oraz duży stopień interoperacyjności. Konsument powinien być poinformowany nt. usług które są serwowane szczególnie ważne jest to w aspekcie cen. Reklamy usług roamingowych powinny się opierać na przepisach dotyczących usług ochrony konsumentów. Należy zrealizować agendę dla rynku cyfrowego. Należy rozpocząć od pułapu 15 eurocentów za min połączenia, a później zwiększać ten pułap. Propozycja Komisji pułapu 90 eurocentów za 1 MB przesył danych jest bardzo wysoki w niektórych krajach możemy znaleźć oferty przesyłu takiej ilości danych za  5 eurocentów. Trzeba zachować pewien margines, ale marża w wysokości 100% jest zdecydowanie za duża. W świetle aktualnych przepisów konsumenci są chronieni. Należy jednak wzmóc ochronę także jeśli chodzi o taryfy SMS’owe w ramach usług roamingu poza strefą UE.

P. Rubig: Czy każdy operator może świadczyć usługi każdemu klientowi? Jak w takich sytuacjach są negocjowane ceny? Ch. Ekstrom: Komisja zaproponowała pułapy cenowe 300 €, 200€ i 100€ za przesył 1 GB danych. Rozsądniejsza propozycja to 10 € za 1 GB. Dlaczego taka cena hurtowa byłaby nie realistyczna. Znana jest propozycja 8,8 € za 1 GB. Dla klientów hiszpańskich jest oferta 12 € za 3 GB danych.